TextBody
Tiếng Việt Tiếng Việt

Làm việc với sự nhất quán, trung thực và chuyên nghiệp sẽ đem đến cho khách hàng, đồng nghiệp, nhà cung cấp, và các nhà đầu tư sự tin tưởng để cùng nhau hợp tác, mang lại hiệu quả bền vững.

 

Trách nhiệm của chúng tôi
Trách nhiệm của chúng tôi

Trách nhiệm của chúng tôi

Chịu trách nhiệm và luôn làm những điều tốt nhất cho khách hàng, cộng đồng và mang lại lợi ích hài hòa cho các bên, luôn hướng đến một tương lai tốt hơn. 

 

Đối với khách hàng: Mang lại lợi ích thiết thực và giá trị lâu dài bằng việc làm hài lòng tối đa nhu cầu các bên.

Đối với nhân viên: Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, đào tạo phát triển toàn diện các kiến thức, kỹ năng, tác phong và hướng đến thu nhập cao.

 

Đối với cổ đông: Là người đồng hành tin cậy, đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, minh bạch trong hoạt động điều hành và tài chính.

 

Về cộng đồng: Chúng tôi luôn nỗ lực hoạt động vì lợi ích cộng đồng.

Xem thêm
Giá trị của chúng tôi
Giá trị của chúng tôi

Giá trị của chúng tôi

Cam kết và làm những điều tốt nhất cho khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, cổ đông và cộng đồng. 

Luôn hợp tác để mang lại kết quả, đầu tư vào các mối quan hệ để mang lại giá trị lâu dài, trao quyền cho tất cả mọi người.

Đảm bảo hiệu quả trong các dịch vụ cung cấp.

 

 

 

Xem thêm
Chiến lược của chúng tôi
Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược đến năm 2025, chúng tôi là doanh nghiệp tiên phong trong nghành dịch vụ bất động sản.

Với tốc độ phát triển nhanh và cạnh tranh như hiện nay, chúng tôi đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn 30% hằng năm.

Để thực hiện mục tiêu chúng tôi sẽ đẩy mạnh sự phát triển nội bộ, chuyên môn, mở rộng quy mô, dịch vụ và tệp khách hàng.

 

 

 

Xem thêm

Tin tức

Kết nối với CIG Kết nối với CIG  CIG

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư CIG