TextBody
Tiếng Việt Tiếng Việt

Điều khoản sử dụng

Chào mừng quý khách đến với CIG

Bằng việc truy cập vào website CIG để xem thông tin sản phẩm, dịch vụ khách hàng đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của CIG

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng thường xuyên cập nhật và xem kỹ các quy định, hướng dẫn của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ cung cấp tại website.

Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng 

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại website CIG, khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của CIG và sẽ không được chuyển giao cho 1 bên thứ ba nào khác vì bất kỳ mục đích nào trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của CIG

Khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website CIG

Trách nhiệm và quyền lợi của CIG

Vì sự phát triển của website cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách hành, Chúng tôi có quyền điều chỉnh các quy định trong Điều khoản sử dụng này vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được chúng tôi thông báo cụ thể trên website CIG

Lưu ý: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các quy định và chính sách đảm bảo phù hợp với Pháp luật của nhà nước, người tiêu dùng, phù hợp hoạt động truyền thông của CIG.

Do vậy, rất mong Quý khách thường xuyên theo dõi đến các chính sách của chúng tôi.

Tin tức

Kết nối với CIG Kết nối với CIG  CIG

Bản quyền © thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư CIG